martes, 25 de febreiro de 2014

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2014/2015


ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2014/2015

Data de inicio para novos alumnos : O día 1 de Marzo.

Prazo e lugar de entrega: Do 1 ao 20 de Marzo no centro en horario de 09:30 a 14:30 h.

Documentación necesaria:

O impreso de solicitude (Anexo II) poderán recollerse no centro ou descargalos pinchando aquí.

Xunto co anexo II ( asinado polo pai , nai ou titores legais) , o alumnado de educación infantil novo no centro deberá entregar:

            - 3 fotos de carnet.
            - Fotocopia do DNI e Fotocopia do libro de familia do alumno/a e dos pais /nais ou titor/a legal.(Cotexada no centro).
            - Fotocopia da tarxeta sanitaria.
            - Fotocopia da cartilla de vacinas.

Información de interese:

             - Normativa reguladora.
                    - Instruccións da xefatura territorial 
                    - Instruccións da conselleria
                    - Admisión alumnado sede electrónica


Prazas vacantes: 

Educación Infantil
Nivel
Prazas Ofertadas
Reservas
Vacantes
4º,5º e 6º de Educación Infantil (Aulas mixtas)
40
5º de E. Infantil : 5
6º de E. Infantil : 5
3 **
27
Educación Primaria
Nivel
Prazas ofertadas
Reservas
Vacantes
1º,2º e 3º de Educación Primaria ( Aula mixta)
20
1º de E. Primaria: 11
2º de E. Primaria: 4
3º de E. Primaria: 3
3**
0
4º,5º e 6º de Educación Primaria
20
4º de E. Primaria: 3
5º de Primaria: 7
6º E. Primaria: 7
3

 INFORMACIÓN  DE INTERESE 
 
- Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude no centro que solicite praza en primeiro lugar .

- Que o alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro 
distinto deberá comunícalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe. 

- Que o alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión. 

O prazo para formalizar a matrícula é dende o 20 ao 30 de xuño. Para elo teñen que entregar o documento de formalización da matricula (Anexo III) que tamén o poden descargar aquí


Ningún comentario:

Publicar un comentario